Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Avaldus
Kaubaakt
Kirjavahetus
    Riigieelarvelise toetuse taotlus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Käskkiri
    Personali käskkiri
    Puhkuse/lähetuse käskkiri
    Üldkäskkiri
Lepingu alustüüp
    Deponeerimisleping
    Leping
    Lepingu lisa
    Litsentsileping
    Ostu-müügileping
    Rendileping
    Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping
    Sihtstipendiumi leping
    Töövõtuleping/Käsundusleping
Otsus
    Nõukogu otsus
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna